[:nl]Werkwijze[:en]Work methods[:]

[:nl]Fashion for good
Indigo Fashion werkt volgens het gedachtegoed dat ‘Fashion for good’ (fashionforgood.com) mooi heeft verwoord. Ook wij streven naar een ‘’good fashion practice with ‘The Five Goods’: Good Materials, Good Economy, Good Energy, Good Water and Good Lives.’’

De weg naar duurzame fashion is nog lang, maar door vele organisaties en bedrijven wél ingeslagen in hun streven de negatieve impact op people, planet en profit te minimaliseren. Indigo Fashion is zich ervan bewust dat ontwikkeling en productie van 100% duurzame en fair fashion nog niet altijd haalbaar is, maar streeft ernaar altijd het duurzaamste alternatief te kiezen voor haar stoffen en producten. Het bedrijf werkt er hard aan om het productieproces telkens te verbeteren.

Good materials & Good water
Indigo Fashion gebruikt voor alle stoffen, kleding en accessoires katoen die in West-Afrika wordt verbouwd. Indien mogelijk en beschikbaar kiezen we voor bio-katoen. Omdat de productie van bio-katoen nog beperkt en regioneel gebonden is en de vraag van andere (grote) modemerken op de markt van biokatoen groot is, kunnen we (nog) niet overschakelen naar 100% biokatoen.

Voor het wassen van de katoen gebruiken de ateliers water. Vaak veel water. We gaan onderzoeken hoe we het watergebruik kunnen minimaliseren.

De kleurstoffen die de ateliers gebruiken voor het verven van de stoffen van Indigo Fashion komen uit de natuur. Het Indigo-blauw komt uit plantensoorten van het geslacht Indigofera. Er worden geen chemicaliën toegevoegd tijdens het verf- en productieproces.

Traditioneel verfproces van katoen in Mali

[:]
[:en]Fashion for good
Indigo Fashion works in accordance with the principle that is so well-described by ‘Fashion for good’ (fashionforgood.com). We also aim for a ‘good fashion practice with ‘The Five Goods’: Good Materials, Good Economy, Good Energy, Good Water and Good Lives.’

The road to sustainable fashion is long, but it is already being travelled by many organisations and companies that aim to minimise their negative impact on people, planet and profit. Although Indigo Fashion is aware that the development and production of 100% sustainable and fair fashion is not always possible, we always try to choose the most sustainable alternative for our fabrics and products, and constantly improve the production process.

Good materials & Good water
For all our fabrics, clothing and accessories Indigo Fashion uses cotton grown in West Africa. Wherever it is available and possible, we choose organic cotton. But because production is still limited and regionally bound, and the demand from other (major) fashion brands on the market is considerable, we are not yet able to work exclusively with organic cotton.

To wash the cotton, the ateliers use water. Lots of water. We are studying how we can minimise water consumption in the future.

The colourants used by the ateliers to dye the fabrics for Indigo Fashion originate in nature. The Indigo blue comes from plants from the Indigofera variety, for example. Moreover, no chemicals are added during the dye and production process.

Traditional cotton dye process in Mali

[:]

[:nl]Good economy & Good lives
We vinden het belangrijk dat de textielindustrie, die eeuwen geleden in West-Afrika floreerde, opnieuw positief bijdraagt aan de economie van de Afrikaanse landen. De katoenproductie en verfateliers bieden werkgelegenheid. Door het creëren van een afzetmarkt in Europa draagt Indigo Fashion bij aan de lokale economie in Afrika. Medewerkers en leveranciers ontvangen een eerlijke betaling, om een goed bestaansrecht voor allen te realiseren.

Traditioneel verfproces van katoen in Mali

Good energy
Wij streven ernaar om het gebruik van energie te reduceren. Als eerste stap zullen wij op korte termijn samen met de stoffen ateliers in Afrika en de leveranciers van katoen onderzoeken hoe we het gebruik van water kunnen minimaliseren.

We zullen ook onderzoeken of wij Hennep grondstof kunnen gebruiken als alternatief voor het katoen. Volgens experts bij Wageningen Universiteit is het idee dat boeren in ontwikkelingslanden die de overstap willen maken naar hennep, ook lokaal de stoffen kunnen maken. Door het productieproces van teelt naar eindproduct in eigen hand te houden, valt er veel meer te verdienen en een grote bijdrage te brengen aan vermindering van energie gebruik. Omdat de verwerking vrij simpel is, kunnen de boeren er zelf mee beginnen. Als de productielijn eenmaal staat, is het voor derden niet zo makkelijk om daar tussen te komen. Hennep wordt geteeld in wat gematigder gebieden, heeft vrijwel geen gewasbeschermingsmiddelen nodig en veel minder water. Katoen heeft liefst 25 keer zoveel water nodig als hennep.[:]
[:en]Good economy & Good lives
We believe it is important that the textile industry that flourished in West Africa centuries ago can once again contribute to the economy of African countries. The cotton farming and dye ateliers create employment, and by creating a market in Europe, Indigo Fashion contributes to the local economy in Africa. In addition, employees and suppliers receive fair wages to ensure them a stable financial basis.

Traditional cotton dye process in Mali

Good energy
We aim to reduce the consumption of energy. As a first step, we want to work together with the fabric ateliers and cotton suppliers in Africa to see how we can minimise the use of water in the short term.

We also want to investigate whether we can use hemp as a raw material alternative for cotton. According to experts from Wageningen University, a leading knowledge institute in the field of sustainability and agriculture, the idea is that farmers in developing countries who are willing to switch to hemp, can also produce the fabrics locally. Keeping the production process from cultivation to end product in one place will increase their yield and contribute to reducing energy consumption. As it is fairly simple, the farmers can easily start the processing themselves. Once the production line is up and running, third parties will have little chance to interfere. Moreover, hemp is grown in more moderate regions, and requires very little pesticides and much less water – cotton needs 25 times more water than hemp.

[:nl]

Indigo Fashion, voor verantwoorde fashionista’s en lifestyle-lovers die houden van natural textiles met een vleugje Afrika

[:]
[:en]

Indigo Fashion; for socially-responsible fashionistas and lifestyle-lovers who love natural textiles with an African twist.

[:]