[:nl]

Indigo, het ‘Blauwe goud’
Indigo is de naam van de uitgesproken blauwe kleur die je krijgt als je textiel verft met een natuurlijke blauwe kleurstof die van oudsher wordt gewonnen uit plantensoorten van het geslacht Indigofera. In Europa zijn we er al eeuwen gek op en noemden we Indigo ‘het blauwe goud’. Bijna al het Indigo dat tegenwoordig wordt gebruikt is synthetisch, maar bijvoorbeeld een beperkt aantal West-Afrikanen maakt Indigo nog op kleine schaal op de traditionele natuurlijke wijze.

Met Indigo Fashion draag je geschiedenis
Indigo speelt een belangrijke rol in de geschiedenis. De Egyptenaren maakten in 1550 voor Christus al Indigo van planten en zetten het in als medicijn en verfstof. De Portugezen brachten het met hun zeilschepen in de 16e eeuw naar Europa. Daar waardeerde men indigo om die prachtige donkerblauwe kleur en om de handelswaarde. De Duitser Von Baeyer slaagde er in de 19e eeuw in om de kleurstof kunstmatig te fabriceren. We vinden indigo nu over de hele wereld, bijvoorbeeld als verfstof van jeans. Indigo Fashion wil juist de natuurlijke winning van indigo weer intensiveren.

Van pigment naar textiel
Indigo is een uitdagende verf, omdat het niet oplosbaar is in water. Om het te kunnen oplossen, moet het een scheikundige verandering ondergaan. Onze stoffen krijgen met de hand een bad van indigo pigment. Het blad van de indigoplant gaat door gisting tot ontbinding over. We dompelen de stoffen, afhankelijk van de stofdikte, één of enkele keren 60 tot 120 seconden onder water. Als de ondergedompelde kleding uit het verfbad wordt gehaald, combineert het indigo zich met zuurstof uit de lucht en krijgt het weer zijn onoplosbare vorm. Voor een goed resultaat herhalen we deze procedure vier tot zes keer.

De kracht van Indigo:
– prachtige diepblauwe kleur
– natuurlijke bron, de Indigo-plant
– natuurlijk verfproces

Designs
Tijdens het verven kunnen we op verschillende manieren patronen in de (blauwe) kleur aanbrengen. Bijvoorbeeld door de combinatie van blauw geverfde en ongeverfde draden. Of door op bepaalde plekken strengen af te binden en daarmee motieven te creëren (IKAT). Of door knippen, knopen en vouwen. Of door met was of modder bepaalde delen van de ongeverfde stof af te dekken, zodat de stof op die plekken geen kleurstof opneemt en er uitgespaarde vormen zichtbaar worden. In Mali wordt de stof geslagen, zoals dat in China en bij de rivier de Niger gebeurt, waardoor hij gaat glimmen en stralen. Indigo textiel is ook een ideale ondergrond voor borduurwerk en applicatie. Dit geeft een extra dimensie aan de designs.

[:en]

Indigo, the ‘Blue Gold’
Indigo is the name of the striking blue colour that appears when textile is dyed with a natural blue colourant that is traditionally extracted from plants from the Indigofera genus. People in Europe have loved the colour for centuries, nicknaming it the ‘Blue Gold’. Nearly all indigo used today is synthetic; only a very limited number of West Africans still produce indigo on a small scale in the traditional, natural way.

Wear history with Indigo Fashion
Indigo plays a significant role in history. The ancient Egyptians used plant-based indigo as a medicine and dye as early as 1550 BC. In the 16th century, the Portuguese brought it to Europe on board their ships. Here the beautiful intense blue colour immediately became popular and trade flourished. The German chemist Von Baeyer eventually succeeded in producing the colour artificially in the 19th century. Now indigo is found worldwide, including as a dye for jeans. Indigo Fashion aims to re-intensify the natural production of indigo.

From pigment to textile
Indigo is a challenging dye as it is not soluble in water, and dissolving it requires a chemical change. Our fabrics are immersed in water with indigo pigment by hand. The pigment comes from the leaves of indigo plants which have dissolved due to fermentation. The fabrics are immersed for 60 to 120 seconds one or various times depending on the fabric thickness. When the clothing is removed from the dye bath, the indigo reacts to the oxygen from the air and once again becomes insoluble. For the best result, the procedure is repeated four to six times.

The power of Indigo:
Stunning deep-blue colour
– Natural resource: the indigo plant
– Natural dye process

Designs
During the dye process, we can add patterns to the (blue) colour in various ways; for instance, through the use of blue-dyed and undyed yarn, by wrapping the fabric and thus creating a pattern (ikat), or by cutting, knotting or folding. Another method involves covering parts of the fabric in mud, so that those segments do not absorb the dye and thus create undyed shapes. In Mali the fabric is whipped, like in China and around the Niger River, which makes the textile shine and sparkle. Indigo fabric is also an ideal basis for embroidery and applications to give the design an extra dimension.

[:]